Co to jest ANPR i LPR?...

czw., 12/21/2017

Co to jest ANPR i LPR?

ANPR - automatic number plate recognition (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). LPR - license plate recognition (rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). Niezależnie od nazwy rozwiązania te opierają się na wykryciu obecności tablicy w obserwowanej scenie. Następnie gdy kamera "znalazła" na danym obrazie tablicę następuje jej odczyt.

Za pomocą tych technologii możemy uzyskać np. informacje o pojeździe który nie powinien się znajdować w chronionej strefie. Co istotne - przy przerwaniu połączenia z np. rejestratorem kamera może w dalszym ciągu pracować, a nagrania lub zdjęcia znajdziemy na wbudowanej karcie pamięci (po odzyskaniu połączenia nagrania zostaną zsynchronizowane).
Przykładowe zastosowania automatycznego rozpoznawania tablic:

- Kontrola dostępu - kamera może poinformować operatora o niepożądanych pojazdach
- Zarządzanie parkingami - kamery wyposażone w wyjścia przekaźnikowe mogą np. sterować szlabanem, ponadto metadane umożliwiają szybkie odszukanie nagrania na którym widoczny jest dany pojazd (dana tablica)
- Lotniska - funkcja białej listy zezwoli na wjazd jedynie uprawnionym pojazdom, wbudowane wyjścia przekaźnikowe mogą zostać wykorzystane do sterowania szlabanem

Copyright © 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone BM SYSTEM | Polityka cookies | Logowanie

Designed by:www.veneo-studio.pl