W naszej ofercie od dłuższego czasu...

wt., 12/12/2017

W naszej ofercie od dłuższego czasu znajdują się urządzenia CCTV z funkcją IVS. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu na czym ta funkcja polega i jakie niesie za sobą korzyści. IVS - Intelligent Video Surveillance - Inteligentna analiza obrazu – polega na przetwarzaniu rejestrowanego obrazu. Zadaniem funkcji IVS jest wykrywanie zdarzeń o wcześniej zdefiniowanych kryteriach, takich jak:
- wirtualna linia (funkcja wyzwala alarm po przekroczeniu narysowanej linii w ustalonym kierunku)
- ruch w strefie (pozwala na wykrycie obiektu wchodzącego lub wychodzącego z chronionej strefy)
- zagubione/brakujące obiekty (pozwala na wykrycie porzuconych obiektów w chronionym obszarze lub może poinformować nas o zniknięciu przedmiotu)
- zmiana sceny (funkcja umożliwia wykrycie zmiany w obrazie. Urządzenie dokonuje inteligentnego porównania sceny. Jeśli po porównaniu okazuje się, że w scenie zaszły zmiany, wykonane zostaje określone działanie alarmowe)
- detekcja twarzy (prowadzi statystyki obiektów, które weszły i wyszły z zaznaczonego obszaru)
- mapa cieplna (funkcja dokonująca analizy natężenia ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy określić gęstość zaludnienia w czasie. Systemy takie szczególnie dobrze sprawdzają się w centrach handlowych)

Jako jedni z nielicznych oferujemy integracje tych funkcji z zewnętrznymi systemami. Nie tylko w zakresie bezpieczeństwa. Przykładowo mapa cieplna może być zintegrowana z narzędziami marketingowymi.

Niebawem opis równie ciekawych funkcjonalności takich jak ANPR/LPR
Śledźcie nasz profil ! :)

Copyright © 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone BM SYSTEM | Polityka cookies | Logowanie

Designed by:www.veneo-studio.pl